Serwis internetowy w przebudowie

 
 

Portal mieszkańca


 

Archiwum strony starej strony internetowej


 

Przetargi:

Przetarg na utwardzenie powierzchni działek wraz z budową lini kablowej 0,4kV

28 czerwca 2017
,,Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza  pisemny  przetarg nieograniczony na  wykonanie:
Lokalizacja  - osiedle Okrzei  w Bełchatowie .
Okres realizacji – do  15.09.2017 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.07.2017 r. do godz. 1500   w sekretariacie  Spółdzielni .
Termin otwarcia  ofert  dnia  12.07.2017 r. godz. 13 30   w siedzibie Zamawiającego ,  w pokoju nr 10 – sekretariat.  
        Należy wnieść wadium w wysokości –  10 000,00 zł na konto bankowe nr   59102039580000910200145565.
  Dokumentacja wraz ze specyfikacją - do pobrania

  Dodatkowe informacje przetargowe:

Przetarg na na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45  ogłasza przetarg ustny– aukcję, na ustanowienie  prawa odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych:

ul. Paderewskiego bl. 5 m. 21 w Bełchatowie o powierzchni użytkowej 55,87 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o pow. użytk. 5,08 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, usytuowane na parterze.
Cena  wywoławcza wynosi - 137.900,00 zł
Wadium wynosi - 13.790,00 zł
Mieszkanie można oglądać w dniu 11 lipca 2017 r. w godzinach od 1100 do 1200. 

Przetarg - aukcja odbędzie się  12 lipca 2017 r. o godz. 1400 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Okrzei 45, pokój nr 9.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1330 wadium oraz złożyć oświadczenia, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu.
Pierwszeństwo nabycia lokalu mają członkowie oczekujący, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.
Wadium przepada na rzecz B.S.M. w przypadku wygrania przetargu - aukcji i odstąpienia od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższych informacji uzyskać można w pokoju nr 19, lub pod nr telefonu  44 635-03-42.